Prva vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 66. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08 i 10/11),

S a z i v a m
prvu Vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 26.11.2016. godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Za sjednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu općine Kalesija za 2016.godinu.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanje stalnih radnih tijela Općinskog vijeća.
5. Razmatranje i donošenje Odluka o izboru Upravnih i Nadzornih odbora u javnim ustanovama i javnim preduzećima.
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine Kalesija za 2017.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2016/2017. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Fadil Alić