Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Rijeke Spreča i Gribaja izlile se iz svojih korita, aktivirala se tri klizišta

Datum: 22.06.2020. 16:07

Kišne padavine na području općine Kalesija stvorile su nove probleme za stanovništvo. Naime, rijeka Gribaja u Tojšićima se izlila iz korita na dijelu kod pijace gdje voda presjekla i putnu komunikaciju za desetak stambenih objekata.

Ovaj problem već godinama je prisutan u Tojšićima. Pojedini mještani su svoje stambene i pomoćne objekte napravili u samim riječnim koritima, čime su spriječili normalan protok vode. Tu je i problem nelegalno sagrađenih mostova koji su suzili riječna korita i onda sa Majevice kada bujične vode naiđu voda nema normalan protok, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On je istakao da je Općina Kalesija uradila projekat uređenja korita rijeke Gribaje koji podrazumijeva rušenje nelegalnih mostova i izgradnju adekvatnog mosta koji bi koristio svim mještanima čime bi se spriječile poplave u budućnosti.

Rijeka Spreča izlila se na poljoprivrednom zemljištu, ali većih problema za sada nema.

Također, načelnik je istakao da je došlo i do aktiviranja tri klizišta u Mahmutovićima, Hrasnu Gornjem i Petrovicama.

Ekipa Civilne zaštite zajedno sa JP „Vodovod i kanalizacija“ danas su uspjeli da saniraju klizište u Mahmutovićima koje je ugrozilo lokalni put, a sutra bi trebalo da se krene i sa sanacijom ostala dva klizišta.

Općinski načelnik Sead Džafić i predstavnici nadležnih službi od jutros su na terenu i rade sve kako bi se spriječila veća šteta.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map