E-obrasci

Poštovani građani Kalesije,

na ovim stranicama možete pronaći sve relevantne informacije vezane za usluge koje građanima pružaju Općinske službe.

Vodič za pristup informacijama općine Kalesija

Zahtjev za prisustvo sjednici OV

Vodič za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Vodič za izdavanje urbanističke saglasnosti i lokacijske informacije

Vodič za izdavanje odobrenja za građenje

Odluka o komunalnom redu

Kodeks ponašanja zaposlenika općine Kalesija

Interni propisi općine Kalesija