Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Svi zainteresovani građani mogu pogledati Regulacioni plan “Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćetenište”

Datum: 9.03.2018. 15:36

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne  općine Kalesija kao nosilac priprema izrade Regulacionog plana „Proizvodno -poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa“, a na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16, 4/17), izdaje:

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO SVE ZAINTERESIRANE GRAĐANE, FIZIČKA I PRAVNA  LICA DA SE REGULACIONI PLAN „PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ U FORMI NACRTA STAVLJA NA JAVNI UVID.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI SVAKIM RADNIM DANOM OD 8:00 h  do 13:00 h

U PROSTORIJAMA OPĆINE KALESIJA U SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (kancelarija br:20), KAO I PUTEM web stranice:www.kalesija.ba (u dijelu DOKUMENTI padajući meni) ili direktno na linku

http://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Proizvodne-zone-Kalesija-Grad-Kalesijsko-polje-i-Ćeteništa.zip

PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE, MIŠLJENJA I SL. NA NACRT REGULACIONI PLAN „PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ČETENIŠTA“ MOGU SE DOSTAVITI DO 12.04.2018 GODINE, U SLUŽBU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ILI PUTEM E-mail: opcina@kalesija.ba.

NAVEDENI DOKUMENT OSTAJE NA JAVNOM UVIDU DO 12.04.2018. GODINE. JAVNA RASPRAVA O NACRTU   REGULACIONOG PLANA  „PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTA“ KALESIJA  ODRŽATI ĆE SE  DANA 13.04.2018. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 15,00 ČASOVA U SALI OPĆINSKOG VJEĆA KALESIJA.

 

           POMOĆNIK 
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Mr.  Zijad Kulanić, dipl.ing.geod.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map