• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“

Datum: 27.11.2017. 09:23

Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.