• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)

Datum: 14.08.2017. 12:07

3 Tenderska dokumentacija

Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.