Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Upozorenje svim zaposlenicima u javnom i privatnom sektoru

Datum: 27.03.2020. 08:32

Svi javni i privatni poslovni subjekti na području općine Kalesija koji održavaju proces rada potrebno je da obrate strogu pažnju na sljedeće:

  • Svi dobavljači roba koji dolaze sa drugih općina, kantona, entiteta ili država moraju biti propisno obučeni to jest imati zaštitne rukavice i zaštitnu masku
  • Uposlenici koji primaju robu također moraju imati zaštitnu opremu (rukavice i maske), izbjegavati kontakt sa dobavljačima to jest održavati kontakt na minimalno 2 metra
  • Svu robu koja ulazi u skladišta prethodno dezinfikovati
  • Po mogućnosti za sve fakture, otpemnice i ostalo koristiti mailove ili faksove.
Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map