• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Uvjerenje o smještaju u kolektivnom naselju

Datum: 20.01.2017. 10:57

Na pismeni zahtjev stranke potrebno je zahtjevati :

 

-Popisna lista korisnika stambenih jedinica u kolektivnim naseljima – izdaje služba za raseljena lica

 

Zahtjevi se predaju na šalter 5 (protokol) u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.