• prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pomoć u slučaju smrti

Datum: 20.01.2017. 10:39

Uz zahtjev potrebno prilažiti slijedeće dokumente:

 1. dokaz o pripadnosti boračkoj populaciju umrlog

  za demobilisane branioce – uvjerenje o plaćama pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane,

  za članove porodica šehida-poginulih branitelja i ratne vojne invalide kopija prvostepenog ili revizionog rješenja,

 2. kućna lista,
 3. dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i stalnim izvorima prihoda,
 4. uvjerenje sa biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva,
 5. izvod iz matične knjige umrlih i
 6. dokaz da je podnosilac molbe živio u zajedničkom domaćinstvu sa umrlim u momentu smrti (izjava data u nadležnom općinskom organa, potvrđena sa dva svjedoka).

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.