Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za donošenj rješenje o priznavanju vlasništva na bivšim kmetskim selištima I dobrovoljačkim zemljištima

Datum: 20.01.2017. 09:57

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Dokaz o uplati takse (šalter banke)

2. Prepis posjedovnog lista (služba za geodetske poslove

3. Kopija katastarskog plana (služba za geodetske poslove

4. Zemljišno knjižni ulošak (ZK ured Općinskog suda)

5. Potvrda arhgiva BiH o dodjeli dobrovoljcima I Svijetskog
rata

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Kuralić Hajrudin

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map