Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za donošenje rješenja rješenja o komasaciji zemljišta

Datum: 20.01.2017. 09:58

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Obrazloženje o potrebi komasacije

2.Podaci o komasacionom područiju

3.Broj mjesta na kojima se nalazi zemljište u državnoj
svojini

4.podaci o uloženim ili planiranim sredstvima za ulaganje u
melioracione radove

5.prijedlog radova ili mijera koji bi se uporedo radili sa
komasacijom

6.podatke o troćkovima komasacije I izvorima finansiranja

7.izvod iz prostornog plana općine

8.karta postojeće putne I kanalske mreže, stanje zemljišta u
državnoj svojini sa ucrtanim područijem komasacije

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Kuralić Hajrudin

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map