• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za donošenje rješenje o zauzimanju javne površine

Datum: 20.01.2017. 09:56

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Izvod iz posjedovnog lista,

2.Kopija katastarskog plana,

3.Rješenje o obavljanju djelatnosti,

4.Dokaz o izmirenim ranijim obavezama i

5.Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanim).

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Kuralić Hajrudin

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.