• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za izdavanja uvjerenja iz knjige državljana

Datum: 20.01.2017. 11:03

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

1.Lična karta ili drugi dokumenat radi identifikacije

 

2.sa taksom 5 KM

 

3.bez takse 2 KM

 

– Lična karta Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259