• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije

Datum: 20.01.2017. 09:55

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Izvod iz posjedovnog lista,

2.Kopija katastarskog plana,

3.Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanima).

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Kuralić Hajrudin