• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za izdavanje smrtovnica po službenoj dužnosti

Datum: 20.01.2017. 11:01

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

1. SMRTOVNICA SE PROSLIJEĐUJE SLUŽBENIM PUTEM NADLEŽNOM OPĆINSKOM SUDU

 

2. IZJAVU ZA SMRTOVNICU DAJE ČLAN UŽE PORODICE PO NASLJEDNOM DIJELU

 

3.LIČNA KARTA DAVAOCA IZJAVE

 

Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.