Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti

Datum: 20.01.2017. 10:01

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Idejni projekat, dva (2) primjerka

2.Izvod iz katastarskog plana,/za individualne stambene i
poslovne objekte/

3.Zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci, za
individualne stambene i poslovne objekte),

4.Kupoprodajni ugovor ili rješenje o otkupu stana /ukoliko
se zahtjev odnosi na stambenu jedinici u objektu
kolektivnog stanovanja

5.Saglasnost dimnjačara (ukoliko se vrši priključenje na
dimnjak)

6.Saglasnost zaštite od požara i eksplozije izdata od
ovlaštene firme

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti se naplaćuje sa XX KM administrativne takse.
Zahtjevi se predaju na protokolu (šalter sala), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: XYZ ili na email adresi nesto@opcina.ba

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map