Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da je pokrenut postupak donošenja urbanističke saglasnosti i zahtjev za izdavanje uvjerenja o izdatoj urbanističkoj saglasnosti

Datum: 20.01.2017. 09:48

Uz zahtjev je potrebno prilažiti:

1.Admistrativna taksa: 5,00 KM

Visina takse je utvrđena u skladu sa tarifnim brojem 1. i 12. Odluke o općinskim administrativnim
taksama ( «Sl. glasnik Općine Kalesija» br. 2/05 i 4/06 ).

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map