• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz oblasti imovinsko-pravnih poslova

Datum: 20.01.2017. 09:57

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Zahtjev,

2. Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanim).

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Kuralić Hajrudin

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.