Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za legalizaciju

Datum: 20.01.2017. 09:52

Uz zahtjev potrebno prilažiti:

1. Izvod iz posjedovnog lista

2. Kopiju katastarskog plana

3. Identifikaciju

4. Zemljišno-knjižni izvadak

5. Dokaz o uplati takse

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map