• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za legalizaciju

Datum: 20.01.2017. 09:52

Uz zahtjev potrebno prilažiti:

1. Izvod iz posjedovnog lista

2. Kopiju katastarskog plana

3. Identifikaciju

4. Zemljišno-knjižni izvadak

5. Dokaz o uplati takse

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.