• prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za obavezno zdravstveno osiguranje

Datum: 20.01.2017. 10:43

Kao dokazna sredstva za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje potrebno prilažiti:

 1. Kopiju rješenja o priznatom statustu (porodična / lična invalidnina)
 2. Kopiju uvjerenja o plaćama pripadnika OS BiH podnosioca zahtjeva
 3. Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje da su podnosilac zahtjeva i supruga nezaposleni i da ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu
 4. Potvrdu Poslovnice zavoda zdravstvenog osiguranja da podnosilac zahtjeva član porodice koje se osigurava nije zdravstveno osiguran po bilo kom osnovu
 5. Potvrdu o redovnom pohađanju školovanja za djecu
 6. Rodni list djece
 7. Kopiju lične karte podnsioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva
 8. Kućnu listu ovjerena od nadležnog organa
 9. Izjavu dva svjedoka da se supružnik ne nalazi prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, odnosno da nije zaposlen (ako nije supružnik nikada bio prijavljen na Zavod za zapošljavanje)
 10. Vjenčani list

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.