• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za Ovjeru potpisa nepokretnih osoba – izlazak na teren

Datum: 20.01.2017. 11:00

Na usmeni zahtjev stranke potrebno je priložiti na uvid orginal dokumente :

 

• Dokument na kom stranka želi ovjeriti svoj potpis (Kupoprodajni ugovori, Ugovor o zakupu, isl.ugovori Izjave,

Suglasnosti , Punomoći i Ovlaštenja koji se koriste u razne svrhe)

 

•Lična karta ili drugi dokaz indetiteta

 

•Saobraćajna dozvola ili drugi dokument zavisno o čemu se radi

 

•Taksa u iznosu od 5 KM ili 8 KM po jednom potpisu zavisno na čemu se vrši potpis

 

Taksa u iznosu od 20 KM izlazak na teren ( iznošenje knjige “Upisnika za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa “OV”Zahtjevi se predaju na šalter 2 za ovjeru u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259