• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za prenos prava posjeda

Datum: 20.01.2017. 10:00

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Lična karta ili drugi dokaz identiteta

2.Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanima)

3.Privatna ili javna isprava kao osnov za izvršenje tražene
usluge

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Sinanović Ekrem

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.