• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za prepis ili izvod posjedovnog lista, Kopija katastarskog plana,Identifikacija starog I novog premjera, uvjerenje o posjedovanju imovine

Datum: 20.01.2017. 09:59

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge građanima)
Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035 631 399 lokal 205 referent Sinanović Ekrem

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.