• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za prijavu za upis državljanstva u MKR

Datum: 20.01.2017. 11:02

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

 

1.Dokaz o državljanstvu roditelja u vrijeme rodjenja djeteta

 

2.Uvjerenje da nije upisan-a u knjigu državljana pomjestu prebivališta i mjestu rodjenja oca,

 

3.Ovjerena kopija line karte ,

 

4.Uvjerenje o kretanju stanovništva izdato od MUP-a

 

– Lična karta Zahtjevi se predaju na protokolu u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.