Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za produženje važenja urbanističke saglasnosti i zahtjev za izmjene i dopune urbanističke saglasnosti

Datum: 15.01.2017. 19:42

Uz zahtjev je potrebno prilažiti:

1.Kopija pravosnažne urbanističke saglasnosti sa zapisnikom
o iskoličenju objekta

2.Administrativna taksa 15,00 KM

Visina takse je utvrđena u skladu sa tarifnim brojem 1. i 12. Odluke o općinskim
administrativnim taksama ( «Sl. glasnik Općine Kalesija» br. 2/05 i 4/06 ).

Za izdavanje urbanističke saglasnosti mogu biti potrebne i ostale saglasnosti, propisane važećim
zakonima, ukoliko se u toku postupka utvrdi da su potrebne.

NAPOMENA: Rok za rješavanje zahtjeva računa se od dana podnošenja komletne dokumentacije.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map