• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za upis u MKV- vjenčanje

Datum: 20.01.2017. 11:04

Ukoliko su budući bračni partneri državljani BiH, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:
• izvodi iz matične knjige rođenih
• uvjerenja o državljanstvu
• fotokopije ličnih/osobnih karata budućih bračnih partnera i svjedoka
• uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
• obavijest o evidenciji prebivališta budućih bračnih partnera ( CIPS obrazac )
• dva poslovno sposobna svjedoka, prilikom popunjavanja prijavnog obrasca potrebno navesti njihova imena
• rok za sklapanje braka ne može biti kraći od 30 dana od dana prijavljivanja

Ukoliko je jedan od budućih bračnih partnera strani državljanin, za sklapanje braka potrebni su sljedeći dokumenti:
• izvodi iz matičnih knjiga rođenih, za stranog državljanina internacionalni izvod (ukoliko nije internacionalni mora biti ovjeren pečatom APOSTILLE i preveden).
• uvjerenja o slobodnom bračnom stanju
• uvjerenja o državljanstvu
• uvjerenje da nema zakonskih smetnji za brak sa državljaninom/državljankom BiH
• fotokopija lične/osobne karte (fotokopija pasoša za stranog državljanina)
• potvrdu ili obavijest o mjestu prebivališta za stranog državljanina

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u sobu 30 drugi sprat ili na kontakt telefon 035/ 631-259 ; 631- 262 ili fax 631-286 , za vjenčanje kontaktirati Mersiju Omerović, za izvode iz Matičnih knjiga i upise u Matične knjige Huremović Salkana ili Matični ured Tojšići Aščić Osman na broj 035/635-458

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.