Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Zahtjev za urbanističku saglasnost

Datum: 20.01.2017. 09:49

Uz zahtjev prilažem:

1.Kopija katastarskog plana (original)

2.Izvod iz posjedovnog lista (kopija)

3.Administrativna taksa:

* Stambeni objekat 55,00 KM
* Stambeno-poslovni objekat 85,00 KM
* Pomoćni objekat, garaže, šupe i sl. 35,00 KM
* Poslovni objekat do 30 m² 65,00 KM
* Poslovno objekat od 30 do 100 m² 105,00 KM
* Poslovni objekat preko 100 m² 155,00 KM

Visina takse je utvrđena u skladu sa tarifnim brojem 1. i 12. Odluke o općinskim administrativnim taksama
(« Sl. glasnik Općine Kalesija» br. 2/05 i 4/06 ).
Za izdavanje urbanističke saglasnosti mogu biti potrebne i ostale saglasnosti, propisane važećim
zakonima, ukoliko se u toku postupka utvrdi da su potrebne.

NAPOMENA: Rok za rješavanje zahtjeva računa se od dana podnošenja komletne dokumentacije.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map