• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na banjsko-klimatsko liječenje

Datum: 20.01.2017. 10:31

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopiju CIPS lične karte
  3. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
  4. Kopiju posljednjeg nalaza i mišljenja ljekarske komisije o utvrđenom procentu invalidnosti RVI
  5. Prijedlog za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje
  6. Otpusnu listu iz bolnice ne starija od 30 dana
  7. Medicinsku dokumentaciju i novi laboratorijski nalazi, ne stariji od 30 dana
  8. Preporuku ljekara fizijatra
  9. Uvjerenje o dodjeli najvećeg ratnog priznanja (ukoliko je podnosilac zahtjeva RVI i dobitnik najvećeg ratnog priznanja)

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.