• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na higijensko sanitetski materijal

Datum: 20.01.2017. 10:34

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopiju CIPS lične karte
  3. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
  4. Kopiju posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o utvrđenom procentu invalidnosti RVI
  5. Specifikaciju potrebnog higijensko-sanitetskog materijala
  6. Prijedlog ljekara o potrebi pomoćnih pomagala i  sanitarnih sprava

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.