• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na izradu ortopedske obuće

Datum: 20.01.2017. 10:38

Uz zahtjev potrebno prilažiti slijedeće dokumente:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopija CIPS lične karte
  3. Potvrda o potrebi ortopedskog pomagala –  drugog   pomagala za RVI TK  
  4. Kopija rješenja o priznatom statustu RVI
  5. Kopija posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o  utvrđenom procentu invalidnosti RVI
Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.