• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na izradu / popravku proteze ili drugog ortopedskog pomagala

Datum: 20.01.2017. 10:37

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopiju CIPS lične karte
  3. Potvrdu o potrebi ortopedskog pomagala –  drugog   pomagala za RVI TK
  4. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
  5. Kopiju posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o   utvrđenom procentu invalidnosti RVI

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.