• prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Zahtjev za uspostavljanje prava RVI na putne troškove za liječenje u inostranstvu

Datum: 20.01.2017. 10:35

Kao dokazna sredstva za uspostavljanje prava potrebno prilažiti:

  1. Uvjerenje o statusu podnosioca
  2. Kopiju CIPS lične karte
  3. Mišljenje Konzilija nadležne klinike o potrebi liječenja u inostranstvu
  4. Poziv za liječenje od zdravstvene ustanove u inostranstvu sa datumom prijema
  5. Dokaz da su obezbijeđena sredstva neophodna za   troškove liječenja u inostranstvu
  6. Kopiju rješenja o priznatom statustu RVI
  7. Kopiju posljednjeg nalaza  i mišljenja ljekarske komisije o   utvrđenom procentu invalidnosti RVI
  8. Cijenu povratne karte od svog mjesta boravka do mjesta gdje je upućen na pregled
  9. Za RVI sa paraplegijom način i vrsta prevoznog sredstva  za odlazak i povratak sa liječenja

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.