JN Odluke o izboru/poništenju

 • Radovi na izgradnji potpornog zida kod Atik džamije

  12.11.2020. 15:44
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5038-7/20 Kalesija, 09.10.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav…
  Pročitaj više...
 • RADOVI NA PUTEVIMA

  12.11.2020. 15:44
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5519-5/20 Kalesija, 09.11.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav…
  Pročitaj više...
 • RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U KIKAČIMA-KUNDAKOVIĆIMA, OPĆINA KALESIJA

  12.11.2020. 15:41
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5209-7/20 Kalesija, 03.10.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav…
  Pročitaj više...
 • RADOVI NA UREĐENJU PARKING PROSTORA KOD DŽAMIJE U RAINCIMA GORNJIM I MILJANOVCIMA

  12.11.2020. 15:41
  Bosna i Hercegovina          Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA KALESIJA OPĆINSKI NAČELNIK -Komisija za javne nabavke- Broj: 02-1-04-2-5279-6/20 Datum, 27.10.2020. godine    Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b).,…
  Pročitaj više...
 • RADOVI NA UREĐENJU PARKINGA KOD CENTRALNOG MEZARJA U VUKOVIJAMA DONJIM

  12.11.2020. 15:40
  Bosna i Hercegovina                                         Federacija Bosne i Hercegovine                                                           Tuzlanski kanton                                                                 OPĆINA KALESIJA                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-1-04-2-5488-8/20 Kalesija, 09.11.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav…
  Pročitaj više...