OV

 • VIJEĆNICI MANDAT 2020-2024

  29.12.2020. 09:18
  Stranka demokratske akcije (SDA) Fadil Alić Fahzeta ValjevacHasan PaščanovićEdin MajdančićMehmed HodžićHasan Ramić Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) Enes Idrizović Damir DžafićJasmin SmajićMensur HukićMujo KadićEdis Mešić Socijaldemokratska partija (SDP) Armin Karić Galib…
  Pročitaj više...
 • Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za juni 2020.godine

  11.06.2020. 09:29
  Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONOPĆINA KALESIJAOPĆINSKO VIJEĆEStručna služba Općinskog vijeća Broj: 01-05-511-3/20Datum, 10.06.2020. godine Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (''Sl. Glasnik općine…
  Pročitaj više...
 • Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za novembar 2019.godine

  6.11.2019. 12:46
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OPĆINA KALESIJA OPĆINSKO VIJEĆE Stručna služba Općinskog vijeća Broj: 01-05-511-5/19 Datum, 06.11.2019. godine Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika…
  Pročitaj više...
 • Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za februar 2019.godine

  5.02.2019. 11:39
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine        TUZLANSKI KANTON          OPĆINA KALESIJA         OPĆINSKO VIJEĆE Stručna služba Općinskog vijeća Broj: 01-2-05-511-2/19 Datum, 04.02.2010. godine Na osnovu člana 4. Odluke…
  Pročitaj više...
 • Plan održavanja Građanskog sata za 2020. godinu

  5.02.2019. 11:36
  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine                      TUZLANSKI KANTON OPĆINA KALESIJA                                                  OPĆINSKO VIJEĆE Kolegij Općinskog vijeća                                                    Broj:01-05-510/20. Datum 13.01.2020. godine. Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija…
  Pročitaj više...