Uprava

 • Općinski načelnik

  5.10.2017. 13:16
  Džafić Sead rođen, 23.11.1953. god. u Donjim Raincima, općina Kalesija. Potiče iz višečlane radničke porodice, odgajan u duhu poštivanja iskonskih moralnih vrlina. Osnovnu školu pohađao u Donjim i Gornjim Raincima,…
  Pročitaj više...
 • Predsjedavajući OV Kalesija

  4.10.2017. 13:13
  Mensur Hukić rođen je 19. 09. 1976. godine u Vukovijama.Po struci diplomirani ekonomista. Zaposlen u firmi UNIS TOK doo Kalesija i obnaša dužnost direktora. Oženjen je i otac dvoje djece.
  Pročitaj više...
 • Općinske službe

  12.01.2017. 00:10
  Organizacija Općinskih službi Općine Kalesija Stručna služba za poslove Općinskog vijeća Stručna služba Općinskog načelnika Općinsko pravobranilaštvo Služba za privredu i budžet Odsjek za poljoprivredu i poduzetništvo Odsjek za budžet…
  Pročitaj više...
 • Općinsko vijeće

  12.01.2017. 00:08
  Nadležnosti općinskog vijeća Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti: priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Općine, usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Općine, utvrđuje općinsku politiku u okviru…
  Pročitaj više...