Ustanove

 • Socijalne ustanove

  3.02.2017. 12:02
  JU "Centar za socijalni rad" Kalesija Adresa: Kalesijskih brigada 49, 75260 KalesijaTel: 035/631-176, 035/631-962 i fax: 035/631-581Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 (pauza od 10:00 - 10:30)e-mail: socrad.kal@bih.net.ba Direktor JU "Centar…
  Pročitaj više...
 • Općinska izborna komisija

  15.01.2017. 16:39
  Članovi Općinske izborne komisije Kalesija:   Hajrudin Huseinović, magistar prava, predsjednik   Selma Pandurević, dipl. pravnik, član   Mirela Tuzlak, dipl. pravnik, član   Senaid Sakić, dipl. ecc. član  …
  Pročitaj više...
 • Nevladine organizacije i udruženja sa područja općine Kalesija

  15.01.2017. 16:38
  Udruženje Roma "Saeroma" Kalesijapredstavnik/predsjednik Mirsad Omerovićtel: 061 804 883e-mail: sae.roma@hotmail.com Omladinsko udruženje "Dom" Rainci Gornjipredstavnik/predsjednik: Jasmin Pilavdžić tel: 061 412 020adresa: Rainci Gornji Organizacija mladih "OM" Kikačipredstavnik/predsjednik: Mirsad Selimovićtel: 061 875…
  Pročitaj više...
 • Ustanove kulture

  15.01.2017. 16:37
  JU Bosanski kulturni centar "Alija Izetbegović" Kalesija Adresa: Patriotske lige bb, 75260 KalesijaTel: 035/631-881 i 035 630 289 (biblioteka)Radno vrijeme: 07:30 - 16:00 (pauza od 10:00 - 10:30)e-mail: bkc.kalesija@bih.net.ba Direktor …
  Pročitaj više...