Čestitka načelnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća za Dan Armije RBiH

Svim pripadnicima časne Armije Republike Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i palih boraca, RVI, dobitnicima najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“, demobilisanim borcima, veteranima Armije RBiH te svim našim građanima upućujemo iskrene čestitke u povodu 15.aprila Dana Armije RBiH.

15.aprila 1992.godine iz redova Patriotske lige nastala je Armija Republike BiH koja se suprostavila daleko nadmoćnijem neprijatelju.  Armija Republike Bosne i Hercegovine je priča o hrabrosti, ljubavi, požrtvovanosti i borbi za temelje nezavisnosti.

Svi mi moramo pričati mlađim naraštajima o hrabrosti boraca Armije RBiH koji su na vojnim poljima neprijatelju nanosili velike gubitke. I pored svih zločina i genocida koji su nad Bošnjacima počinjeni, pripadnici Armije RBiH su iz rata izašli kao časni i pošteni vojnici koji su poštivali sve odrebre konvencija.

Sretan vam Dan armije Republike Bosne i Hercegovine

Općinski načelnik Sead Džafić i predsjedavajući OV Mensur Hukić