Zahtjev za donošenje rješenja o eksproprijaciji

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Zemljišno knjižni ulošak (ZK ured Općinskog suda)

2. Odluka o proglašenju opšteg interesa

3. Dokaz o obezbjeđenim sredstvima za naknadu eksproprisanog
zemljišta I nastale štete na posebnom računu

4. Odluka o izgradnji investicionog objekta donijeta u
skladu sa propisima o izgradnji investicionih objekata

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367734, kod šefa odsjeka za geodetske i imovinsko-pravne poslove Mirzet Alić, dipl.pravnik