Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz oblasti imovinsko-pravnih poslova

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Zahtjev,

2. Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanim).

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367734, Mirzet Alić, dipl.pravnik