Zahtjev za prenos prava posjeda

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Lična karta ili drugi dokaz identiteta

2.Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanima)

3.Privatna ili javna isprava kao osnov za izvršenje tražene
usluge

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367730, viši referent Sakić Sevleta