Zahtjev za prepis ili izvod posjedovnog lista, kopija katastarskog plana, identifikacija starog i novog premjera, uvjerenje o posjedovanju imovine

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1. Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge građanima)
Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367730, Viši referent Sakić Sevleta