Zahtjev za usaglašavanje parcela starog i novog premjera

Uz zahtjev koji se nalazi u centru za usluge građanima, potrebno je priložiti sljedeće:

1.Lična karta ili drugi dokaz identiteta

2.Dokaz o uplati takse (šalter banke u centru za usluge
građanima)

3.Izvod iz posjedovnog lista za parcelu za koju se traži
usaglašavanje

Zahtjevi se predaju na protokolu (centar za usluge građanima), sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 035367730, viši referent Sakić Sevleta