Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-2-2803

Datum: 05.07.2024.godine

            Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl. novine FBiH” br. 66/13 i 100/13), člana 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik Općine Kalesija“ br. 9/14) Općinski načelnik, r a s p i s u j e

 JAVNI OGLAS

 za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

             I.Naziv i adresa pravnog lica prodavca građevinskih parcela

                   Općina Kalesija,Ulica Patriotske lige broj 15,75260 Kalesija

            II. Predmet prodaje i početna cijena

               -k.č.br. 1271/4 zv.”Lugovi “, oranica/njiva 5.klase površine 4759 m2 upisana u ZK br.38

                KO Prnjavor, kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1271/4 zv. “Lugovi” oranica/njiva

                5.klase površine 4759 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi 13,00  KM/m² odnosno za površinu od 4759 m2 iznosi

                61.876,00 KM

               -k.č.br.1279/5 zv. “Lugovi “, oranica/njiva 4.klase površine 3929 m2  upisana u ZK br.38

                KO Prnjavor, kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1279/5 zv.”Lugovi” oranica/njiva

                4.klase površine 3939 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi 15,00  KM/m² odnosno za površinu od 3929 m2 iznosi

                58.935,00 KM

               -k.č.br. 1279/7 zv.”Lugovi “,oranica/njiva 4.klase površine 2985 m2  upisana u ZK br.38

                KO Prnjavor, kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1279/7 zv.”Lugovi” oranica/njiva

                4.klase površine 2985 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

              Početna cijena zemljišta iznosi 13,00 KM/m² odnosno za površinu od 2985 m2 iznosi 38.805,00 KM

                -k.č.br. 1280/5 zv.”Lugovi “,pašnjak  3.klase površine 2650 m2  upisana u ZK br.38

                KO Prnjavor, kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1280/5 zv.”Lugovi” pašnjak

                3.klase površine 2650 m2  upisana u PL br.706 KO Prnjavor

                Početna cijena zemljišta iznosi  15,00 KM/m² odnosno za površinu od 2650 m2 iznosi

                39.750,00 KM

              -k.č.br. 2461/37 zv.”Memicki Lugovi “, oranica/njiva 6.klase površine 547 m2  upisana u ZK br.

                3018 KO Memići kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2461/37 zv.” Memićki Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 547 m2 upisana u PL br.225 KO Memići

               Početna cijena zemljišta iznosi 20,00 KM/m² odnosno za površinu od 547 m2 iznosi

                10.940,00 KM

              -k.č.br. 2462/39 zv.”Memicki Lugovi “, oranica/njiva 6.klase površine 500 m2  upisana u ZK br.

                3009 KO Memići kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2462/39 zv.” Memićki Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 500 m2 upisana u PL br.225 KO Memići

               Početna cijena zemljišta iznosi  20,00 KM/m² odnosno za površinu od 500 m2 iznosi

                10.000,00 KM

              -k.č.br. 2462/40 zv.”Memicki Lugovi “, oranica/njiva 6.klase površine 500 m2  upisana u ZK br.

                3009 KO Memići kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2462/40 zv.” Memicki Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 500 m2   upisana u PL br.225 KO Memići

              Početna cijena zemljišta iznosi  20,00 KM/m² odnosno za površinu od 500 m2 iznosi 10.000,00 KM

               -k.č.br. 2462/41 zv.”Memicki Lugovi “, oranica/njiva 6.klase površine 500 m2  upisana u ZK br.

                3009 KO Memići kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2462/41 zv.” Memicki Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 500  upisana u PL br.225 KO Memići

               Početna cijena zemljišta iznosi  20,00 KM/m² odnosno za površinu od 500 m2 iznosi

                10.000,00 KM

              -k.č.br.2462/42 zv.”Memicki Lugovi “, oranica/njiva 6.klase površine 500 m2  upisana u ZK br.

                3009 KO Memići kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2462/42 zv.” Memicki Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 500 m2  upisana u PL br.225 KO Memići

               Početna cijena zemljišta iznosi  20,00 KM/m² odnosno za površinu od 500 m2 iznosi

                10.000,00 KM      

              -k.č.br.273/3 zv.”Šapčanka “, oranica površine 421 m2 upisana u ZK br.1867

                KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/1 zv.” Šapčanka”

                oranica/njiva 5.klase površine 421 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

               Početna cijena zemljišta iznosi  80,00 KM/m² odnosno za površinu od 421 m2 iznosi

                33.680,00 KM

                -k.č.br. 273/4 zv.”Šapčanka “, oranica površine 108 m2  upisana u ZK br.1867

                KO Kalesija Grad kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.273/4 zv.”Šapčanka”

                oranica/njiva 5.klase površine 108 m2 upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

               Početna cijena zemljišta iznosi   80,00 KM/m² odnosno za površinu od 108 m2 iznosi

                8.640,00 KM

             -k.č.br. 1218/2 zv.”Lugovi “,oranica/njiva 5.i 4.klase  površine 12338 m2 upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1218/2 zv.”Lugovi”

                oranica/njiva 5.i 4.klase površine 12338 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi  60,00 KM/m² odnosno za površinu od 12338 m2 iznosi

                740.280,00 KM

             -k.č.br. 400/21 zv.”Mramorje”, pašnjak površine 110 m2 upisana u ZK br.1063

                KO Miljanovci kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.400/21 zv.”Mramorje”

                pašnjak 5.klase površine 110 m2 upisana u PL br.145 KO Miljanovac

                Početna cijena zemljišta iznosi  15,00 KM/m² odnosno za površinu od 110 m2 iznosi

               1.650,00 KM

             -k.č.br. 1233/5 zv.”Lugovi “, oranica površine 16849 m2  upisana u ZK br.744

               KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/5 zv.” Lugovi”

               oranica/njiva 6.klase površine 16849 m2   upisana u PL br.706 KO Prnjavor

              Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 KM/m² odnosno za površinu od 16849 m2 iznosi

               842.450,00 KM

             -k.č.br. 1233/6 zv.”Lugovi “, oranica površine 1930 m2  upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/6 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 1930 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

                Početna cijena zemljišta iznosi 45,00  KM/m² odnosno za površinu od 1930 m2 iznosi

                86.850,00 KM

              -k.č.br. 1233/7 zv.”Lugovi “, oranica površine 2222 m2  upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/5 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 2222 m2   upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi 45,00 KM/m² odnosno za površinu od 2222 m2 iznosi

                99.990,00 KM

              -k.č.br. 1233/8 zv.”Lugovi “, oranica površine 2725 m2  upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/8 zv.”Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 2725 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi  45,00 KM/m² odnosno za površinu od 2725 m2 iznosi

                122.625,00 KM

              -k.č.br. 1233/9 zv.”Lugovi “,oranica površine 1971 m2  upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/9 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 4.klase površine 1971 m2 upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi  35,00 KM/m² odnosno za površinu od 1971 m2 iznosi

                68.985,00 KM

              -k.č.br. 1233/10 zv.”Lugovi “, oranica površine 2097 m2  upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/10 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 4.klase površine 2097 m2   upisana u PL br.706 KO Prnjavor

                Početna cijena zemljišta iznosi  35,00  KM/m² odnosno za površinu od 2097 m2 iznosi

                73.395,00 KM

              -k.č.br. 1233/11 zv.”Lugovi “, oranica površine 8329 m2 upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/11 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 4.klase površine 8329 m2  upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi 35,00  KM/m² odnosno za površinu od 8329 m2 iznosi

                291.515,00 KM

              -k.č.br. 1233/14 zv.”Lugovi “, oranica površine 7586 m2 upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/14 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 7586 m2 upisana u PL br.706 KO Kalesija Grad

               Početna cijena zemljišta iznosi 35,00 KM/m² odnosno za površinu od 7586 m2 iznosi

               265.510,00 KM

                          -k.č.br. 1233/15 zv.”Lugovi “, oranica površine 7737 m2 upisana u ZK br.744

                KO Prnjavor kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1233/15 zv.” Lugovi”

                oranica/njiva 6.klase površine 7737 m2   upisana u PL br.61 KO Kalesija Grad

               Početna cijena zemljišta iznosi 35,00  KM/m² odnosno za površinu od 7737 m2 iznosi

                270.795,00 KM

                 -k.č.br. 1232/4 zv.”Korito”, pašnjak površine 73 m2  upisana u ZK br.1063

                KO Miljanovci kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1232/4 zv.” Korito”

                pašnjak 3.klase površine 73 m2 upisana u PL br.145 KO Miljanovac

               Početna cijena zemljišta iznosi 15,00  KM/m² odnosno za površinu od 73 m2 iznosi

                1.095,00 KM

                        -k.č.br. 400/22 zv.”Mramorje”, pašnjak 5.klase površine 300 m2  upisana u ZK br.1063

                KO Miljanovci kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.400/22 zv.”Mramorje”

                pašnjak 5.klase površine 300 m2 upisana u PL br.145 KO Miljanovac

               Početna cijena zemljišta iznosi 10,00 KM/m² odnosno za površinu od 300 m2 iznosi

                3.000,00 KM

                -k.č.br. 1030/3 zv.”Aero klub”, pašnjak4.klase površine 580 m2 upisana u ZK br.801

                KO Rainci Donji kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1030/3 zv.”Aero klub”

                pašnjak 4.klase površine 580 m2 upisana u PL br.201 KO Rainci Donji

                Početna cijena zemljišta iznosi   20,00 KM/m² odnosno za površinu od 580 m2 iznosi

                11.600,00 KM

               -k.č.br. 1255/1 zv.”Lugovi “, pašnjak površine 1060 m2 upisana u ZK br.361

                KO Prnjavor, kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1255/1 zv.”Lugovi” pašnjak

                3.klase površine 1060 m2  upisana u PL br.706 KO Prnjavor

               Početna cijena zemljišta iznosi  20,00 KM/m² odnosno za površinu od 1060 m2 iznosi

                21.200.00 KM

               -k.č.br. 498/4  zv.”Bare  Upravna zgrada površine 18,50 m2 upisana u PL br.113 KO Tojšići

               Početna cijena zemljišta iznosi 1.000,00 KM/m² odnosno za površinu od 18,50 m2

                iznosi 18.500,00 KM 

            III. Uslovi prodaje građevinskog zemljišta

            Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretnini koja je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa u smislu odredaba člana 15.Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (“Sl.novine Federacije BiH” br.66/13 i 100/13).

            Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije

            Postupak javnog nadmetanja provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“ br. 17/14) i Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14).

            Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcela građevinskog zemljišta svakim radnim danom u vremenu od 7,30-16,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do momenta isteka roka za  podnošenja prijave, kao i uvid u dokumentaciju nekretnina koje su predmet ovog javnog oglasa uz prethdno najavu putem telefona 035/367-700.        

            IV. Način polaganja kapare

            Kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta za svaku parcelu označenu u tački I ovog oglasa koja je predmet javnog oglasa, s tim što taj iznos ne može biti  niži od 1.000,00 KM niti vi[i od 50.000,00 KM i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Kalesija broj 338-650-22466442-95, vrsta prihoda: 722431, općina: 044.

            Dokaz o uplati kapare prilaže se uz prijavu na javni oglas. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen članom 30.Odluke o uslovima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ br. 9/14) ili ne pristupi zaključenju ugovora po pismeno upućenom pozivu od strane općine, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine i gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

            Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu građevinskog zemljišta uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

             V. Uslovi i način plaćanje cijene građevinskog zemljišta

            Sa učesnikom javnog nadmetanja -licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti Općinskog vijeća na Odluku Općinskog načelnika o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, a najpovoljniji kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene kapare do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora i  troškove vještačenja stalnog sudskog vještaka za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine koja je predmet kupoprodajnog ugovora u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom i pozitivnim propisima.

            VI.Vrijeme i način predaje u posjed

            Licima sa kojima bude zaključen ugovor u formi notarski obrađene isprave, nekretnine će se predati u posjed u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

            VII. Prijava za učešće na javnom nademtanju-licitaciji

Pravo na učešće na javnom nadmetanju-licitaciji imaju sva pravna i fižička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu  prijavu u pismenoj formi sa slijedećim sadržajem i prilozima :

-za fizička lica:

  • ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona
  • oznaku parcele za koju se podnosi prijava
  • ovjerena fotokopija lične karte
  • dokaz o uplaćenoj kapari
  • Ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti /obrta ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost/obrt

-za pravna lica:

  • naziv i sjedište,ID broj i PDV broj, broj telefona,potpis ovlaštenog lica i pečat
  • oznaku parcele za koju se podnosi prijava
  • Ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra
  • dokaz o uplaćenoj kapari

            VIII. Dan i mjesto održavanja postupka javnog nademtanja-licitacije

            Postupak javnog nadmetanja-licitacije će se održati u prostorijama Općine Kalesija,dana 23.07.2024.godine sa početkom u 8,00 sati.

            Ukoliko dođe do pomjeranja termina održavanja javnog nadmetanja-licitacije, podnosioci prijava će biti blagovremeno obaviješteni. Javnom nadmetanju je dužan da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja-licitacije (punomoć mora biti šačinjena u formi notarki obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predata komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja-licitacije. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnici podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

            IX. Rok za dostavljanje prijava

            Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje-licitaciju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji Bosne i Hercegovine,oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

Prijava sa naprijed navedenim dokazima podnosi se lično na protokol u Centar za pružanje usluga građanima  u zgradi općine Kalesija u vremenu od 07,30 do 16,00 sati ili putem preporučne pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom:  

Općina Kalesija

“Komisija za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u vlasništvu općine Kalesija putem javnog nadmetanja-licitacije”

            Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene i nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

U slučaju podnošenja neblagovremene i nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi  da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Kalesija ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

            X. Objava oglasa

            Javni oglas će se objaviti  u jednom dnevnom listu koji se distribuira  na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, oglasnoj ploči i web stranici Općine Kalesija.

            XI.Dodatne informacije

            Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnom građevinskom zemljištu mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija svakim radnim danom  od 7,30 do 16,00 sati ili na broj telefona broj: 035-367-700, od dana objavljivanja javnog oglasa do isteka roka za dostavljanje prijave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                   

Sead Džafić,dipl.ecc.