Javni poziv Fondacije tuzlanske zajednice

Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva (2) poziva za podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi. 

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” (finansijska vrijednost za podršku projektima je 65.000,00 KM) i Fond za mlade (finansijska vrijednost za podršku projektima je 44.000,00 KM).

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad
Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11.marta 2024.godine.