O Kalesiji

Geografski podaci:


Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj BiH,omedjena općinama Tuzla,Živinice,Sapna(FBiH), te opštinama Šekovići,Zvornik i Lopare(Republika Srpska)

Površina: 201 km2

Broj stanovnika: 36.748 (preliminarni rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine)

Historijski podaci i nastanak:

U putopisima Jovana Kina (1150.-1165. godine) vizantijskog putopisca navodi se mogućnost da su se plemena Halisije ili Kalisije naselile u dolini rijeke Spreče i da su isti bili Muslimani. Za turskog perioda podignute su džamije u Vukovijama, Gojčinu, Šeheru, Hajvazima, Kalesiji Gornjoj, Miljanovcima, Seljublju i Raincima, a u XVI vijeku izgrađena je pravoslavna crkva u Dubnici.
Dolaskom Austrougarske izgrađene su brojne uskotračne pruge, otvoreni rudnici, razvijena industrija a u Kalesiji je 1906. izgrađena prva osnovna škola, kao i makadamski put Tuzla – Zvornik, preko Požarnice i Kalesije. Izgradnja željezničke pruge Tuzla – Zvornik počela je uoči prvog svjetskog rata, prekidana je više puta (svaki put zbog novog rata) da bi se radovi priveli kraju pred posljednji rat u BiH. Cjeloviti istorijat rata 92. – 95. godina, koji bi autentično i istinito obradio dešavanja na ovim prostorima još uvijek nije sačinjen. Ono što se sa sigurnošću može reći da je Kalesija prvi grad u BiH koji je oslobođen nakon samo 12 dana okupacije i to 23.05.92. odine. Od rata na ovamo počinje jedan drugi period općine Kalesije iza koje za sva vremena ostaje nerazvijenost, a rezultati promjena vidljivi su na svakom koraku.

Bitne kulturno historijske karakteristike:

Od vjerskih objekata najpoznatiji su:Atik džamija,izgrađena prije preko 400 godina,stare džamije u Hemlijašima i Lipovicama izgrađene na tzv.»Pašinom putu» iz perioda turske vladavine,a u Dubnici je pravoslavna crkva izgrađena u 16 vijeku.
Najstariji spomenici kulture na području Kalesije su STEĆCI – nadgrobni spomenici još iz XIV i XV vijeka.
Smješteni su na više lokacija a ima ih ukupno preko stotinu, sa najraznovrsnijim simbolima i gravurama u kamenu. Na više lokacija postoje i ostaci tvrđava – gradina iz najstarijih vremena a najpoznatije su u Gojčinu, Zolje – Jajići, te ispod Pješavice.

Ekonomski podaci:

Na ovom području je dominirala poljoprivredna proizvodnja. Poljoprivredno dobro «Spreča» je imala modernu farmu te razvijenu ratarsku proizvodnju – uglavnom žitarice. Po gašenju ove firme niče čitav niz manjih proizvođača mlijeka, junećeg, pilećeg i ovčijeg mesa, raznovrsnih ratarskih kultura, podignuti su novi zasadi šljive, jabuke, kruške, jagode i u manjem obimu proizvodnja povrća.

U oblasti privrede dominira proizvodnja i to metaloprerađivačka, proizvodnja kartonske i plastične ambalaže, grafička, proizvodnje drvene građe,proizvodnja namještaja,pvc, aluminijske i drvene stolarije, ukrasnog i drugog kamena, betonskih cijevi i galanterije .
Najznačajniji doprinos izvoznim efektima je u izvozu čeličnih otkivaka(njemačko tržište),namještaj(zapadna tržišta),plastična i najlon-folija ambalaža(tržište bliskog i dalekog istoka)Od usluga najznačajnije su; trgovina, ugostiteljstvo, zanatske, prevoz putnika i roba, građevinske usluge svih zanimanja, knjigovodstvene, usluge projektovanja i bankarske, mikro kreditne, advokatske, taksi itd.

Privredni subjekti:

Poslije privatizacije uspješno se i dalje razvijaju nosioci privrednog razvoja općine preduzeća:UNIS-TOK,BUSSCERHOF-PLASTIKAL,CPA KARTONAŽA Tojšići,KALETEKS,REMONTMONTAŽA dd POGON Tojšići te niz novih preduzeća na bazi privatnog kapitala u čitavom spektru djelatnosti.
Živeći u uvjerenju da je društveno vlasništvo daleka prošlost,ovdašnji ljudi se sve više okreću vlastitim inicijativama te korišteći prirodne resurse općine i ljudske resurse otvaraju i pokreću vlastita mala i srednja preduzeća.

Prirodni potencijali:

Općina Kalesija se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni na sredini puta između Tuzle i Zvornika. Smještena je u dolini gornjeg toka rijeke Spreče na južnim padinama Majevice i sjevernim padinama planine Javornik. Prosječna nadmorska visina područja je 270 m sa umjerenom kontinentalnom klimom i prosječnom godišnjom temperaturom oko 10 stepeni C.
Općinu presijecaju tri važnije putne komunikacije i to magistralni put Tuzla – Zvornik i regionalni putevi prema Živinicama i Sapni, te jedna željeznička dionica, pruge Tuzla – Zvornik.

Središte Općine je gradić Kalesija sa oko 6.000 stanovnika, okružen plodnim poljima te šumovitim brdima obraslim bjelogoričnom i crnogoričnom šumom; Vis 450 m, Dubničko brdo 749 m, Vranovac 762 m, Prosjek 704 m, Velika Jelica 883 m, Pješavica 544 m, Lisača 807 m i drugi.
Područje Općine proteže se na 201 kvadratnih kilometara od čega najveći dio pripada plodnom poljoprivrednom zemljištu u dolini rijeka Spreče, Male Spreče, Gribaje, Bukovice i Dubnice, dok ostatak čine pašnjaci i voćnjaci te površine uglavnom obrasle šumom bukve, graba, hrasta,bijelim i crnim borom i smrčom.