Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za sjednicu Kolegija općinskog vijeća 13.05.2019. godine

Datum: 3.07.2019. 13:52

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-1225/19

Datum, 06.05.2019.godine

            Na osnovu člana 30. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, 6/08, 10/11 i 9/16), s a z i v a m

SJEDNICU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

             koja će se održati dana 13.05.2019. godine (PONEDJELJAK) sa početkom u 13:30 sati u prostorijama zgrade Općine (kancelarija Predsjedavajućeg Općinskog vijeća) za koju predlažem slijedeći                                             

D n e v n i   r e d

  1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda za 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija.
  2. Obilježavanje 23 Maja  – Dan općine.
  3. Razno.

            Molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map