Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Prestanak svojstva PŠPB

Datum: 20.01.2017. 10:44

Uz zahtjev koji možete downloadati sa linka na kraju ovog teksta, potrebno je priložiti sljedeće dokumente :

– Izvod iz MKU

– Vjenčani list

Izvodi iz MK-a se predaju referentu za socijalno zbrinjavanja, zdravstvenu zaštitu, liječenje, smještaj porodica šehida-poginulih boraca i porodica umrlih vojnih invalida a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 262 lokal 209 kod referenta za socijalno zbrinjavanja,zdravstvenu zaštitu, liječenje, smještaj porodica šehida-poginulih boraca i porodica umrlih vojnih invalida

Salkan Huremović

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map