Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Rješenje o prestanku statusa raseljene osobe

Datum: 20.01.2017. 10:58

Na pismeni zahtjev stranke potrebno je zahtjevati :

 

-Izjava o dobrovoljnom povratku u ranije prebivalište – izjava lično u službi

 

-Izjava o odbijanju povratka u ranije prebivalište, i ako je dobrovoljni povratak u ranije mjesto prebivališta, moguć, siguran i dostojanstven – izjava lično u službi

 

-Uvjerenje o dobrovoljnom i stalnom nastanjenju u drugom mjestu na teritoriji F BiH – izdaje služba MUP-a u općini prebivališta

 

-Dokaz o prodaji, zamjeni, izdavanje kuće pod zakup /prijeratna imovina/– izdaje služba u općini prijeratnog življenja

 

-Dokaz o kupovini ili izgradnji kuće ili stana, u mjestu boravka – službena zabilješka lica koje vodi postupak

 

-Dokaz o korištenju pomoći-donacije za opravku kuće u mjestu prebivališta ili boravišta- izdaje služba općine u

mjestu prebivališta ili boravišta ili humanitarna organizacija koja je pružila pomoć-donaciju

 

-Dokaz o smrti – izdaje matična služba

Zahtjevi se predaju na šalter 5 (protokol) u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map