Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Rješenje o priznavanju statusa raseljene osobe

Datum: 20.01.2017. 10:58

Na pismeni zahtjev stranke potrebno je zahtjevati:

 

-Rješenje o vraćenoj imovini ili CRPC odluka – izdaje općina prijeratnog prebivališta

 

-Prijava o dobrovoljnom povratku – posjeduje općinska služba za raseljene osobe u mjestu boravka, ili u općini ranijeg prebivališta

 

-Uvjerenje o uslovnosti prijeratnog stambenog objekta – izdaje općina ili mjesna zajednica prijeratnog življenja

 

-Dokaz o vlasništvu: posjedovni list ili zemljišno knjižni izvadak – izdaje službe za katastar ili gruntovnica u općini prijeratnog življenja

 

-Uvjerenje o primanjima – izdaje služba PiO, BiZ, organizacija zaposlenja

 

-Uvjerenje o nezaposlenosti – izdaje služba Biro-a

 

-Lična karta – izdaje CIPS Kalesija

 

Izvod iz matične knjige rođenih – izdaje matična služba po rođenju

Zahtjevi se predaju na šalter 5 (protokol) u centru za pružanje usluga građanima a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 631 259

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map