Predsjedavajući Općinskog vijeća

Damir Džafić iz Rainaca Gornjih.